Despre Euro Consulting Expert Constanta

Contabilitate si certificare bilant

Firma noastra va sta la dispozitie cu servicii complete de contabilitate, oferindu-va in cifre imaginea fidela a activitatii pe care o desfasurati:

 • Intocmirea evidentei contabile aferente perioadei de derulare a contractului, pe baza documentelor primare primite de la beneficiar;
 • Intocmirea registrelor obligatorii de contabilitate: Registrul Cartea mare, Registrul jurnal, Registrul inventar, precum si Registrul jurnal de vanzari, Registrul jurnal de cumparari, Registrul de evidenta fiscala;
 • Calculul taxelor datorate bugetului consolidat al statului (impozit pe profit, impozit pe venit, TVA);
 • Elaborarea si depunerea declaratiilor lunare / trimestriale / anuale privind decontarile cu bugetul statului (declaratiile 100, 101, 102, 103, 300, etc)
 • Intocmirea, certificarea si depunerea situatiilor financiare semestriale si anuale;
 • Completarea Registrului Inventar pe baza Procesului verbal de inventariere incheiat de catre beneficiar cu ocazia inventarierii anuale obligatorii;
 • Indosarierea documentelor contabile.

Administrare salarii

Legislatia muncii precum si legislatia fiscala in domeniu este destul de greoaie si se modifica in permanenta. Apelati la noi pentru un calcul corect al salariilor si al contributiilor aferente acestora. Va oferim un pachet complet de servicii care cuprinde:

 • calculul salariilor si a contributiilor aferente pe baza pontajului primit de la beneficiar;
 • calculul indemnizatiilor de concediu medical;
 • intocmirea statelor de plata si a fluturasilor de salarii cu asigurarea confidentialitatii conform normelor legale;
 • intocmirea si depunerea tuturor declaratiilor lunare, trimestriale si anuale privind contributiile salariale: CAS, CASS, FNUASS, SOMAJ, ITM etc.;
 • intocmirea fiselor fiscale;
 • intocmirea tuturor rapoartelor cerute de managementul companiei Dumneavoastra;
 • analiza / calcul indicatori sintetici pe baza cifrelor rezultate din procesarea lunara a salariilor.

Analiza economico-financiara

Actionarii, creditorii si potentialii parteneri ai firmei Dumneavoastra vor dori intotdeauna sa cunoasca situatia companiei la un moment dat. La fel bancherii, institutiile publice si clientii.Noi va putem ajuta cu analiza economico-financiara completa oferindu-va toate informatiile si indicatorii de care aveti nevoie.

 • analiza economica
 • calcul indicatori economico-financiari
 • implementare buget
 • analiza si interpretarea diferentelor dintre realizari si buget
 • analiza costurilor
 • proiecte de reducere a costurilor
 • prognoza economica
 • raportari complexe catre management si/sau firma mama

Expertiza contabila

In viata companiei Dvs apare din cand in cand nevoia de expertiza contabila ca mijloc de proba in rezolvarea unor cauze. Aceasta necesita cunostinte de stricta specialitate. Aici intervenim noi prin expertii nostri contabili. Va oferim expertize contabile de calitate utilizand metode specifice stiintei contabilitatii, fundamentate pe baza documentelor contabile pe care ni le puneti la dispozitie.

Competenta noastra profesionala va asigura o documentare si o fundamentare stiintifica a expertizei.Efectuam pentru Dumneavoastra:

 • 1. Expertize contabile judiciare care au ca obiect cercetarea unor fapte si situatii de natura economico-financiara, cuprinzand in sfera sa de actiune activitatea Dumneavoastra pentru problemele si obiectivele stabilite de organul judiciar. Concluziile elaborate pe baza constatarilor facute va servesc ca mijloc de proba pentru organul judiciar care a dispus efectuarea expertizei.
 • 2. Expertize contabile extrajudiciare care va pot sprijini pe mai multe planuri, cum ar fi:
  • - fundamentarea deciziei de alegere a partenerilor comerciali si de afaceri;
  • - concilierea derularii tranzactiilor comerciale si de afaceri;
  • - fundamentarea preliminara a actiunilor adresate justitiei;
  • - fundamentarea preliminara a actiunilor de contestare a actelor de control administrative.

Cenzorat

Conform Legii 31 / 1990 societatile pe actiuni sau cele in comandita pe actiuni au obligatia sa cuprinda in actul constitutiv nominalizarea cenzorilor, persoane fizice sau juridice.

Ai nevoie de un cenzor? Vino la noi! Verificarea situatiilor financiare anuale efectuata de cenzori raspunde unei obligatii legale prevazute si de Directivele europene. Prin controlul cenzorial - "Raportul cenzorilor" - ne putem exprima opinia daca situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela sau nu.

Asistenta si consultanta pentru inceperea unei afaceri

 • Consultanta privind oportunitatea inceperii unei afaceri in Romania;
 • Intocmirea planului de afaceri si a studiului de fezabilitate;
 • Consultanta si initierea procedurilor de inregistrare fiscala a societatii comerciale;
 • Consultanta, asistenta si rapoarte de analiza economica, financiara si fiscala;
 • Consultanta privind legislatia financiar-contabila si fiscala.

In colaborare cu partenerii nostri va putem oferi si urmatoarele servicii:

 • Infiintare rapida de societati;
 • Inregistrarea la Registrul Comertului a modificarilor efectuate de actionari sau asociati in structura sau organizarea societatii;
 • Modificarea actului constitutiv al societatii;
 • Schimbarea denumirii, a formei juridice sau a sediului societatii;
 • Majorarea sau reducerea capitalului social;
 • Cesiunea partilor sociale;
 • Numirea, revocarea si schimbarea administratorilor;
 • Intreruperea temporara a activitatii;
 • Fuziunea, divizarea, dizolvarea societatii.

Alte servicii

 • Elaborarea rapoartelor financiare necesare pentru obtinerea de credite sau leasing
 • Obtinerea certificatelor fiscale si certificatelor constatatoare

In cazul in care necesitatile dumneavoastra nu se regasesc integral in lista de servicii, nu ezitati sa ne contactati pentru detalii suplimentare.

noutati din domeniu

curs valutar